Privacy statement

Inleiding

Bugenz respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website Bugenz.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft via contactformulieren strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Bugenz verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de daarvoor geldende wetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewetgeving).

Toepassing

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data die verkregen is vanuit een bezoek aan en gebruik van de website van Bugenz (www.Bugenz.nl) en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie.

Verwerking Persoonsgegevens

Alle informatie die u invoert op de website van Bugenz wordt uitsluitend intern gebruikt en niet gedeeld met derden. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en gebruikt ten behoeve van de administratie.

Cookies

Door de website van Bugenz worden er cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een mobiele telefoon, tablet of pc worden geplaatst. Bugenz maakt gebruik van cookies op haar website om:

  • De website van Bugenz beter te laten functioneren
  • Het monitoren van webbezoek, zodat Bugenz kan nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Hierdoor kan Bugenz haar website verbeteren
  • De effectiviteit van de online marketingcampagnes te kunnen meten.

Belangrijk: Het gebruik van cookies is volkomen veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan uw e-mailadres of telefoonnummer namelijk niet op. De data verkregen via cookies wordt alleen geaggregeerd gebruikt en Bugenz kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Hieronder vind u een lijst met cookies die geplaatst worden door de website van Bugenz inclusief hun functionaliteit en levensduur:

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het Privacy Statement van Bugenz, dan kunt u deze richten aan:

Bugenz
Wisselweg 33, Almere
tel: 036-2340181
e-mail: info@bugenz.nl

Wijziging van Privacy Statement

Bugenz behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Bugenz adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.